Primaria Municipiului Sebes

Primaria Municipiului Sebes este o institutie publica organizata ca o structura functionala cu activitate permanenta, formata din Primar, Viceprimar, Secretarul Municipiului si Aparatul de specialitate al primarului, care duce la îndeplinire hotarârile Consiliului Local al Municipiului Sebes si dispozitiile Primarului, solutionând problemele curente ale colectivitatii locale. Activitatea Primariei municipiului Sebes este reglementata de Legea nr.215/2001 – Legea administratiei publice locale, care legifereaza regimul general al autonomiei locale, precum si organizarea si functionarea administratiei publice locale.

Administratia publica in cadrul Primariei Municipiului Sebes se organizeaza si functioneaza in temeiul principiilor descentralizarii, autonomiei locale, deconcentrarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit.

Întreaga activitate a Primariei Muncipiului Sebes este organizata si condusa de catre Primar, directiile, serviciile, birourile si compartimentele fiind subordonate direct acestuia, viceprimarului sau secretarului.