Primaria Municipiului Sebes

Sprijinirea masurilor referitoare la prevenirea coruptiei la nivelul Municipiului Sebes

Obiectiv general al proiectului este cresterea capacitatii administrative de a preveni si reduce coruptia în ansamblul institutiilor publice locale din UAT Sebes prin aplicarea unitara a mecanismelor, procedurilor si normelor de etica si integritate si îmbuntatirea cunostintelor si competentelor în ceea ce priveste prevenirea coruptiei.

Nume imagine
Nume imagine 2

Primaria Municipiului Sebes

 

Primaria Municipiului Sebes este o institutie publica organizata ca o structura functionala cu activitate permanenta, formata din Primar, Viceprimar, Secretarul Municipiului si Aparatul de specialitate al primarului, care duce la îndeplinire hotarârile Consiliului Local al Municipiului Sebes si dispozitiile Primarului, solutionând problemele curente ale colectivitatii locale. Activitatea Primariei municipiului Sebes este reglementata de Legea nr.215/2001 – Legea administratiei publice locale, care legifereaza regimul general al autonomiei locale, precum si organizarea si functionarea administratiei publice locale.